Šulerjo a migranća problemy mjez sobu rjaduja

Dienstag, 24. Mai 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Nawoda Budyskeje wotnožki Sakskeje kubłanskeje agentury Mathias Peter a bywši Budyski wyši měšćanosta Christian Schramm (wotlěwa)  Foto: Carmen Schumann Nawoda Budyskeje wotnožki Sakskeje kubłanskeje agentury Mathias Peter a bywši Budyski wyši měšćanosta Christian Schramm (wotlěwa) Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Budyska rozmołwa wčera wječor w Schillerowym gymnaziju zaběraše so z temu „Migranća jako sobušulerjo“. Nawoda regionalneho zarjada Sakskeje kubłanskeje agentury w Budyšinje (SBAB) Mathias Peter měješe jenož mało praktiskeho přinošować. To běchu słowa přitomnych pedagogow wjace wuprajace. „Najlěpša integracija je wulka přestawka“, rjekny jedna wučerka, „hłownje sobušulerjo so wo to staraja, zo so dźěći z migraciskim pozadkom w zhromadźenstwje přiwzaći čuja.“ Wona pak njezataji tež problemy, hdyž muscy šulerjo z arabskich krajow wučerki njeakceptuja.

Mathias Peter bě mjez druhim rjekł, zo maja so dźěći migrantow wuwučować w rěči kraja, z kotrehož pochadźeja. Dale wón rozłoži, zo njeje lochko namakać wučerjow, kotřiž na honorarnej bazy wuwučuja. W prěnim rjedźe pak ma so němčina jako druha rěč (DaZ) wuwučować. Přetož jeničce z dosahacymi znajomosćemi němčiny móža dźěći w regu­larnych rjadownjach dale wuknyć. Spočatnje mjenował bě Peter azylowe pakety, přizwolace nowe wučerske městna. Dyrbješe pak přiznać, zo je ćežko tele městna wobsadźić. Wjetšina absolwentow chce na gymnazijach wuwučować. Runje tam pak nimale žanych migraciskich šulerjow nimaja. Tak tež wčera přitomni wuknjacy Schilleroweho gymnazija k rozmołwje přinošować njemóžachu.

We wobłuku SBAB maja tuchwilu 77 přihotowanskich rjadownjow za migraciskich šulerjow, štyrnaće z nich na powołansko- šulskimaj centrumomaj, dalše na Curiejowej, Militzerowej a Fichtowej zakładnej šuli kaž tež na wyšich šulach Strowotna studnja, Allende a Daimler.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige