Šulerjo so za hódnotu domizny prašeli

Freitag, 17. Juni 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Kurator wustajeńcy Robert Lorenz (2. wotprawa) z dalšimi zamołwitymi a šulerjemi 9. lětnika Slepjanskeje wyšeje šule. Foto: Andreas Kirschke Kurator wustajeńcy Robert Lorenz (2. wotprawa) z dalšimi zamołwitymi a šulerjemi 9. lětnika Slepjanskeje wyšeje šule. Foto: Andreas Kirschke

Slepo (AK/SN). „Wutrobu pytać“ rěka ­wustajeńca, kotraž je wot minjeneho ­tydźenja w Slepjanskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ widźeć. W njej pokazuja najwšelakorišu domjacu nadobu, kotraž so dźensa lědma wužiwa, kaž zuwak (škórnjow), truhak (při swinjorězanju) a tak mjenowany howjazy jazyk k zapřehnjenju kruwow. Přehladka je wuslědk projekta 23 šulerjow 9. lětnika. Cyły tydźeń zaběrachu so woni kónc meje­ w Slepjanskej wosadźe z domiznu a identitu­.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte