Chcyła rady z dźěćimi dźěłać

Donnerstag, 30. Juni 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
GretaČórlichec Foto:   Milenka Rječcyna GretaČórlichec Foto: Milenka Rječcyna

Greta Čórlichec z Kulowa je wjesoła a hibićiwa młoda holca. Wona je šulerka Serbskeje wyšeje šule Ralbicy a budźe tam wot noweho šulskeho lěta w 9. lětniku wuknyć. Poslednjej šulskej tydźenjej minjeneho šulskeho lěta je wona nowe nazhonjenja zběrała. We wobłuku powołanskeho praktikuma dźěłaše w pěstowarni. „Běch jara zbožowna, zo je mi Serbske šulske towarstwo zmóžniło so wupruwować“, praji Greta. „W Němčanskej Witaj-pěstowarni ,Pumpot‘ sym so wšědnje wo dźěći starała. Běchu to wosebje ći najmjeńši, jedno- do třilětni.“ Greta je sej z nimi hrajkała a z nimi zaběry přewjedła. Je za nje jědź přihotowała a jim pomhała so na připołdniši spar přihotować. „Sym so dźiwała, kak spěšnje su mje wone přiwzali a kak lube běchu.“ Nawodnica kubłanišća Diana Libšowa wšak měni: „Greta je jara pilna a pomocliwa, wona dźěło widźi.“

Hač stanje so pozdźišo jónu kubłarka, to Kulowčanka přiwšěm hišće cyle jasnje njewě. Wulce pak sej waži, zo kubłarki w Němcach z dźěćimi zasadnje serbsce rěča, tež hdyž serbsce njewotmołwjeja, ale wšitko rozumja. A waži sej tež tam­nišu dobru naladu.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige