Žiwjenje a tworjenje spisowaćela sej zbližili

Donnerstag, 21. Juli 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
W něhdyšim bydlenskim domje Jurja Brězana w Budyšinje je dr. Beata Brězanowa (naprawo) šulerjam Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ wo serbskim spisowaćelu powědała.  Foto: Milenka Ertelowa W něhdyšim bydlenskim domje Jurja Brězana w Budyšinje je dr. Beata Brězanowa (naprawo) šulerjam Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ wo serbskim spisowaćelu powědała. Foto: Milenka Ertelowa

Šulerjo Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor po­dachu so posledni tydźeń minjeneho šulskeho lěta na puć, zo bychu sej wosobinu Jurja Brězana zbližili. Na wosebitym projektnym dnju zaběrachu so z jeho wosobinu, njewšědnosćemi a twórbami.

Hižo w hodźinach serbšćiny zeznajomichu so šulerjo ze žiwjenjom a skutkowanjom spisowaćela składnostnje jeho po­smjertnych narodnin. Dźěći 5. a 6. lětnika dojědźechu sej direktnje do Hornjeho Hajnka, hdźež jim sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ na zajimawe a kreatiwne wašnje žiwjenje spisowaćela a jeho wokolinu zbližichu. Hrajo, čitajo, paslo a pućujo zhonichu woni zajimawostki z jeho wšědneho dnja. Wosebje spodobaše so jim rallye wokoło Brězanoweho domu. Šulerjo 7. do 9. lětnika zetkachu so samsny dźeń w Budyšinje na žurli Serbskeho domu. Tu bě start a cil nimale štyrihodźinskeje měšćanskeje rallye.

Sprjewine město jako centrum Serbow zeznali

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl