Žiwjenje a tworjenje spisowaćela sej zbližili

Donnerstag, 21. Juli 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
W něhdyšim bydlenskim domje Jurja Brězana w Budyšinje je dr. Beata Brězanowa (naprawo) šulerjam Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ wo serbskim spisowaćelu powědała. Foto: Milenka Ertelowa W něhdyšim bydlenskim domje Jurja Brězana w Budyšinje je dr. Beata Brězanowa (naprawo) šulerjam Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ wo serbskim spisowaćelu powědała. Foto: Milenka Ertelowa

Šulerjo Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor po­dachu so posledni tydźeń minjeneho šulskeho lěta na puć, zo bychu sej wosobinu Jurja Brězana zbližili. Na wosebitym projektnym dnju zaběrachu so z jeho wosobinu, njewšědnosćemi a twórbami.

Hižo w hodźinach serbšćiny zeznajomichu so šulerjo ze žiwjenjom a skutkowanjom spisowaćela składnostnje jeho po­smjertnych narodnin. Dźěći 5. a 6. lětnika dojědźechu sej direktnje do Hornjeho Hajnka, hdźež jim sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ na zajimawe a kreatiwne wašnje žiwjenje spisowaćela a jeho wokolinu zbližichu. Hrajo, čitajo, paslo a pućujo zhonichu woni zajimawostki z jeho wšědneho dnja. Wosebje spodobaše so jim rallye wokoło Brězanoweho domu. Šulerjo 7. do 9. lětnika zetkachu so samsny dźeń w Budyšinje na žurli Serbskeho domu. Tu bě start a cil nimale štyrihodźinskeje měšćanskeje rallye.

Sprjewine město jako centrum Serbow zeznali

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte