„Europa trjeba europsku uniwersitu“

Freitag, 22. Juli 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Frankfurt n. W. (RD/SN). Zhromadnje ze zastupnikami załožerskeho časa kaž tež z hosćimi z politiki, hospodarstwa a wědomosće Braniborskeje a wuchodneje Europy su wčera w Frankfurće nad Wódru 25. róčnicu znowazałoženja Europskeje uniwersity Viadrina woswjećili. Mjez hosćimi běštaj wulkopósłanc Pólskeje w Němskej dr. Jerzy Margański a jeho słowakski kolega w zastojnstwje Peter Lizák. Viadrinu, běchu hižo lěta 1506 w měsće nad Wódru załožili a 1811 do Wrócławja přepołožili. Znowazałoženje 1991 je zasłužba angažowanych wo­bydlerjow za čas politiskeho přewróta w něhdyšej NDR.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl