Snědań a wobjed wažnej Empfehlung

Dienstag, 09. August 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Hižo wot zažneho ranja běštej dźensa w Ralbičanskej šulskej kuchni Angela Čórlichowa (naprawo) a Roswita Wałdźina na nohach, zo byštej dźěćom, młodostnym a wučerjam dypkownje słódny wobjed poskićić móhłoj. A štó žno wosebje z pjerachow rady  plincy njejě? Najbóle wjeseliłoj stej so kucharce kaž hižo wčera na hłódnych šulskich nowačkow.  Foto: SN/Maćij Bulank Hižo wot zažneho ranja běštej dźensa w Ralbičanskej šulskej kuchni Angela Čórlichowa (naprawo) a Roswita Wałdźina na nohach, zo byštej dźěćom, młodostnym a wučerjam dypkownje słódny wobjed poskićić móhłoj. A štó žno wosebje z pjerachow rady plincy njejě? Najbóle wjeseliłoj stej so kucharce kaž hižo wčera na hłódnych šulskich nowačkow. Foto: SN/Maćij Bulank

Dźěćom wuwědomić, kak drohotne žiwidła su

Wojerecy (SN/mwe). „Žiwidła su drohotne“ – takle rěkaše posledni prózdninski tydźeń na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Wjace hač sto dźěćom, staršim, dźědam a wowkam kaž tež dowolnikam łužiskeje jězoriny su sobu­dźěłaćerjo Pančičanskeho zežiwjenskeho a zeloweho centruma Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) Miłoćicy wujasnili, što wšo słuša k prawej „šulskej snědani“.

Přeco hišće du dźěći, bjez toho zo su doma snědali, do šule. Tež w chlěbowej tyzce tón abo tamny šuler ani pomazki nima. Tole wobkrući projektowa nawodnica CSB za prawe zežiwjenje Rafaela Wićazowa. „To je problem, zo mnozy bjez abo z wopačnej snědanju do šule přińdu. Za to su starši zamołwići“, wona podšmórny.

Zo by pomhał, organizuje CSB tež w nowym šulskim lěće na dźěćacej a młodźinskej­ farmje we Wojerecach projekty zežiwjenskeho a zeloweho centruma, a to tež za šulske rjadownje. Pod hesłom „Žiwidła su drohotne“ statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo kaž tež Wuchodosakska lutowarnja Drježdźany zarjadowanja za wurunane zežiwjenje podpěrujetej. „Šulske rjadownje móža so pola nas informować a so přizjewić. Wjeselimy so na jich wopyt“, Rafaela Wićazowa podšmórny. Wosebje młodym staršim chcedźa tuž hišće bóle wuwědomić, zo je šulska snědań, pomazka z tójšto čerstwymi, regionalnymi a sezonalnymi přidawkami jara trěbna. We wobłuku projektow dźěćom a młodostnym tež přeco zaso pokazuja, kak so chlěb a całty pjeku. Rady přińdu na tajke zarjadowanja přistajeni ratarskich a dalšich zawodow, na přikład sobudźěłaćerjo Koćinskeho Krabatoweho mlokoweho swěta. Potom móža dorosćacy wšelake produkty woptać a wupruwować. Tak wobsteji tež w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje přiležnosć, so wo temje informować. Projekt „Žiwidła su drohotne“ podpěruja tohorunja dalši partnerojo, kaž je to Wojerowski sportowy klub. Pohibowanje šulerjow je dźě za optimalne wuknjenje runje tak wažne.

W šulach a pěstowarnjach poskićeja dźěćom a kubłarjam wšědnje wotměnjawy wobjed, tak w Ralbicach. Tamniša šulska kuchnja zastaruje hižo lěta Ralbičansku zakładnu a srjedźnu šulu kaž tež wjesnu pěstowarnju ze słódnej jědźu. Dźěćom Chróšćanskeje pěstowarnje a zakładneje šule wobjed z Ralbic tohorunja słodźi. Wšědnje je to něhdźe 350 porcijow, kotrež Angela Čórlichowa a Roswita Wałdźina waritej. Lětsa 31. decembra pak wobstejace wotnajenske zrěčenje mjez nimaj a gmejnu Ralbicy-Róžant wuběži. Gmejna je tuž šulsku kuchnju znowa wupisała, zo bychu tam wot 1. januara 2017 dale warili. Zajimcy móža so tuž na gmejnje požadać.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige