Nowe ideje za rěčne kursy

Dienstag, 04. Oktober 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Kursy delnjoserbšćiny za kubłarki a kubłarjow přewjedu přichodnje po nowym rjadowanju. Za to je Choćebuski wotrjad Rěčneho centruma WITAJ nowe­ ideje wuwił.

Choćebuz (SN/MiR). Kubłarki w pěstowarnjach a hortach chcedźa so na polu delnjoserbšćiny dale kubłać. Tole dopokazuje přizjewjenska lisćina za poskitk Choćebuskeho wotrjada RCW. „Mějachmy 32 přizjewjenjow, a to je wo tójšto wjace, hač běchmy wočakowali“, praji nawoda zarjadnišća dr. Viktor Zakar. Wobdźělnicy kubłaja dźěći w Bórkowach, Mosće,­ Wětošowje, Žylowje, Choćebuzu a w dalšich delnjołužiskich komunach.

Kursy přewjedu přichodnje w štyrjoch sekwencach. Prěni traje wot dźensnišeho hač do 6. oktobra. Dalše wotrězki wotměja so potom w tydźenskich wotstawkach stajnje wot wutory do štwórtka, a wot ranja­ w dźewjećich hač do popołdnja w třoch w internaće Delnjoserbskeho gymnazija. Tajke třidnjowske kursy RCW prěni króć zarjaduje. Dotal běchu poskitki za kubłarjow stajnje štyri měsacy abo hišće dlěje trali. „Počasu smy zwěsćili, zo zajim za dotalny poskitk hižo njewob­steji. Přičina je, zo njebě móžno kubłarki tak dołhi čas z dźěła wuswobodźić, dokelž nimaja pěstowarnje a horty za to personalne narunanje.“ Kubłarki pak běchu­ stajnje zaso potwjerdźili, zo trjebaja rěčne wukubłanje, wosebje za swój wobłuk­ skutkowanja. A tak je RCW krótšu­ wersiju ze swójskich financnych srědkow přesadźił. Wuwučowanje přewozmu jeho sobudźěłaćerjo dr. Viktor Zakar, dr. Madlena Norbergowa, dr. Jakub Sokół a Gunda Hajderowa.

Kursy chowaja w sebi wosebitosć. Po prěnich štyrjoch hodźinach prěnjeje sekwency rozrjaduja wobdźělnikow na dwě skupinje. W jednej wudospołnjeja ći ze zakładnymi znajomosćemi swoje zamóžnosće. Dalša skupina z rozšěrjenymi znajomosćemi dźěła na wyšim niwowje. Orientować chcedźa so při tym wosebje na ćežišćo čitanje a pisanje, a na rozšěrjenje słowoskłada. Dalši dźěl wěnuje so rěčnej praksy. Wšitcy wobdźělnicy dóstanu po zakónčenju kursa wobkrućenje. Braniborske ministerstwo za kubłanje je připóznawa, a tak su wobdźělnicy z dźěła wuswobodźeni.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige