Póńdźe wo wukubłanje a wo rěč

Dienstag, 29. November 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Lipsk ma wuznam jako wukubłanske městno serbskeje elity. Kónc tydźenja wotmějetej so w měsće nad Plesnu zarjadowani, na kotrymajž serbske prašenja nastupajo rěč a wukubłanje w srjedźišću steja.

Lipsk (SN/CoR). Zhromadnje z Němskim komitejom za regionalne a mjeńšinowe rěče EBLUL přeprosy Lipšćanski Institut za sorabistiku 2. decembra tam na projektowy seminar pod hesłom „regionalne a mjeńšinowe rěče w Němskej so předstaja“. Mjez tymi, kotřiž seminar rano z postrownymi słowami zahaja, staj nimo profesorow Lipšćanskeje uniwersity tež politikarjej Rico Gebhardt, předsyda frakcije Lěwicy­ w Sakskim krajnym sejmje, a Ralf Christoffers, předsyda frakcije Lěwicy w Braniborskim krajnym sejmje. Po tym so akademiske a politiske puće zaso tróšku dźěla, wšako přewjedujetej sakska a braniborska frakcija Lěwicy na tutym terminje 12. serbski dźeń, a to tohorunja w Lipsku. A tam ma wukubłanje serbskorěčnych wučerkow a wučerjow w srjedźišću stać.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte