Ideje za region a Europu

Donnerstag, 20. Juli 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Uniwersita Viadrina w Frankfurće nad Wódru wuznamjenjena

Frankfurt n. W. (RD/SN). Europska uniwersita Viadrina w Frankfurće nad Wódru wuwiwa so dale a bóle na wusahowace žórło idejow za Braniborsku, Němsku a Europu. Jako najlěpšu wysoku šulu 2017 w Berlinsko-braniborskim wubědźowanju „kowarnja idejow“ su kubłanišćo minjeny tydźeń w Berlinje – po lětomaj 2014 a 2015 – mjeztym třeći króć wuznamjenili.

Wotum złožuje so na předewzaćelske namjety, kotrež běchu studenća Viadriny zapodali. Zajimawe na tymle prěnim městnje je, zo móžeše tale uniwersita jako duchownowědomostne kubłanišćo ryzy techniske uniwersity přesćahnyć.

Jedyn z dobrych přikładow studentskich inowacijow Viadriny je app „Interfriends“ Olega Kerskena, z kotrejž móža so migranća z domoródnymi k zhromadnemu sportowanju abo k zarjadowanjam zetkawać. Kersken, kiž z Frankfurta nad Mohanom pochadźa, bě na němsko-pólskej šuli we Waršawje maturu złožił. Zo by swoju ideju zwoprawdźić móhł, je mjeztym z třomi sobudźěłaćerjemi w Frankfurće nad Wódru swójsku firmu załožił.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019