Regionalne poskitki sylnić

Donnerstag, 27. Juli 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Baršć (SN/MiR). Polěpšić kubłansku runoprawosć a kubłanske šansy z pomocu wědy, dawkow a spěchowanja je hesło kubłanskeho běrowa we wokrjesu Sprjewja-Nysa. Zaměr nalěto wutworjeneho kubłanskeho běrowa je, fachowcow, kotřiž su Łužicu wopušćili, zaso domoj wabić. Zdobom chcedźa tych, kiž we wokrjesu skutkuja, dźeržeć.

Dlěšodobny nadawk je zdźěłać digitalny přehlad, móžny katalog wšitkich kubłanskich poskitkow wokrjesa. Zapřijeć chcedźa tam tež tajke, zaběrace so ze serbskej tematiku. „Naša tuchwilna tema je šula. Při tym zwěsćamy, w kotrych kubłanišćach, wosebje zakładnych šulach w nošerstwje wokrjesa, serbšćinu wuwučuja“, rozłožuje sobudźěłaćerka kubłanskeho běrowa Theresa Decker. Hłowne ćežišćo při zdźěłanju kataloga pak serbski aspekt njebudźe. „Zapřijeć chcemy tež Braniborsku technisku uniwersitu Choćebuz-Zły Komorow, byrnjež wona we wokrjesu Sprjewja-Nysa njebyła. Naši wobydlerjo sej pak přiběrajcy tamniše poskitki wortkrywaja.“

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige