„Programěrować je to, štož chcu“

Mittwoch, 20. Dezember 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
 Adrian Ćěsla  Foto:  Milenka Rječcyna  Adrian Ćěsla Foto: Milenka Rječcyna

W swětle zjawnosće stać njeje ničo za Adriana­ Ćěslu. Radšo sedźi wón při swojim kompjuteru a programěruje. „To je mi najlubša zaběra“, měni młody Zdźěrjan. Na čłonskej zhromadźiznje Serbskeho šulskeho towarstwa zańdźeny měsac w Chrósćicach pak staješe so wón prašenjam serbskich kubłarkow a kubłarjow. Adrian Ćěsla zestaja tuchwilu internetnetnu stronu „Dyrdomdej“, kotruž chce SŠT klětu za zjawne wužiwanje přewostajić. Prěnje poskitki strony je wón tam rozłožił a přitomnym wužiwanje cyle praktisce předstajił. Před poł lětom je započał­ stronu programěrować. Klětu w februaru­ ma wona z prěnimi temami online­ być.

Adrian Ćěsla je šuler 11. lětnika na Budyskim Schillerowym gymnaziju. Wón serbšćinu rozumi, jeno zo ju rěčnje dospołnje njewobknježi. Přiwšěm je jemu serbske žiwjenje bliske. Zestajenje mjenowaneje strony njeje prěni projekt, kotryž za digitalny swět koncipuje. Do toho je wón hižo aplikaciju „Serbsce lochko“ za mobilne telefony programěrował.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige