Nětko rěča dźěći swědkow

Mittwoch, 24. Januar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Mjeztym 22 lět přewjeduja we Wojerecach projekt „Přećiwo zabyću“. Tón je do zjawneho žiwjenja a myslenja ludźi města kruće zakótwjeny. Wšako po­srědkuja šulerjo swoje nazhonjenja w projekće přichodnym kaž tež předchadźacym­ generacijam.

Wojerecy (SN/MiR). Lětuši šulerski projekt „Přećiwo zabyću“ bliži so swojemu wjerškej. Intensiwne rozestajenje z nacionalsocialistiskim časom w Němskej nětko z knižnym čitanjom dale dźe. Pjeć Wojerowskich projektowych šulow je do kompleksa zarjadowanjow zapřijatych. „Tuchwilu mamy wjetše lětniki, kotrež so z temu zaběraja. W februaru změja šulerjo mjeńšich lětnikow składnosć, so do doby nacionalsocializma zanurić“, rozłožuje zamołwita za politisko-historiske projekty z wuchodosakskeho regionalneho dźěłanišća za kubłanje, demokratiju a žiwjenske perspektiwy (RAA) Wojerec Erika Xenofontov.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige