Swědki domizniskich stawiznow maja so za přichodne generacije ...

Freitag, 26. Januar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Hans-Joachim Gawor při mězniku čisło 100, kotryž steji mjez Nowymi Psowjemi a Kaponicu pola Rakec Hans-Joachim Gawor při mězniku čisło 100, kotryž steji mjez Nowymi Psowjemi a Kaponicu pola Rakec

Rakečana Hansa-Joachima Gawora zaběraja kamjenje, kotrež swědča wo stawiznach łužiskeho a dalšich regionow

Hans-Joachim Gawor slědźi na wjace hač 500 kilometrach za historiskimi měznikami (Grenzsteine) wot rěki Witka hač k Běłemu Halštrowej. Za swój angažement bu loni z čestnym wopismom Sakskeho myta za přeslědźenje domizny wuznamjenjeny.

Zeleno-běłe a čorno-běłe su krajne barby markěrowane. „Skrótšenka KS steji za kralestwo Saksku a skrótšenka KP za kralestwo Prusku“, rozłožuje domi­znowědnik Hans-Joachim Gawor z Rakec wo mězniku čisło 138 njedaloko Njedźichowa (Bernsdorf) z lěta 1815. Tón saha jako pjenk ze zemje. Kamjeń słuša k 288 znowa namakanym a zdźěla wotkrytym měznikam a kopijam z něhdy 381 podłu něhdyšeje saksko-pruskeje hranicy. Wot lěta 2007 Hans-Joachim Gawor intensiwnje za nimi slědźi. Wón chce swědki stawiznow domizny za přichodne genera­cije zachować.

Veröffentlicht in Kubłanje

Galerie

dalši wobraz (1) Rakečan je we wobłuku swojich slědźenjow 2 150 pomje znych kamjenjow, z nich wjace hač 1 000 w Hornjej Łužicy, namakał. Andreas Kirschke
dalši wobraz (2) Stajnje zaso storči domiznowědnik na tak mjenowane bě howe kamjenje (Läufersteine). Wone steja podłu něhdyšeje saksko-pruskeje hranicy mjez měznikami.
dalši wobraz (3) Pokiw na knihu: Hans Joachim Gawor: „Von der Witka bis zur Weißen Elster – Fünfhundert Kilometer Grenzsteinsuche entlang der sächsisch-preußischen Grenze von 1815“, wudata w nakładnistwje Oberlausitzer Verlag Spitzkunnersdorf 2017, płaćizna 12,80 eurow. ISBN: 978-3-941908-79-6.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019