Dwanatk dale

Dienstag, 30. Januar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Drježdźany (SN/at). Dwanaće šulow je prě­nju etapu we wubědźowanju wo 4. sakske šulske myto wuspěšnje wobstało, kaž kultusowe ministerstwo dźensa w Drježdźanach informuje. Jako jeničkej z Budyskeho wokrjesa je so to Swobodnej křesćanskej šuli Šěrachow poradźiło.

Čłonojo jury kubłanišća přichodne tydźe­nje wosobinsce wopytaja. Dohromady 67 šulow bě swoje požadanje za­podało. Bohužel njebě mjez nimi žana serbska abo tajka z wučbu serbšćiny, kaž Katrin Beyer z Krajneho zarjada za šulu a kubłanje, stejnišćo Radebeul, na naprašowanje našeho wječornika zdźěli. Kul­tusowy minister Christian Piwarz (CDU), kiž lawreatow 14. meje počesći, je zahorjeny wo zapodatych wurjadnych projektach. Wone dopokazuja, zo je šula wosebite městno wuknjenja.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli