Hudźbnym wučerjam wjace honorara płaćić

Dienstag, 06. Februar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Z rukow Wojerowskeho wyšeho měšćanosty Stefana Skory (2. wotprawa) přija Gustav  Hentges z Bukec (naprawo) wosebite myto města.  Foto: Gernot Menzel Z rukow Wojerowskeho wyšeho měšćanosty Stefana Skory (2. wotprawa) přija Gustav Hentges z Bukec (naprawo) wosebite myto města. Foto: Gernot Menzel

Wojerecy (SN/mwe). Z koncertom my­to­wanych běchu minjenu sobotu lětuše 27. regionalne wubědźowanje Sakska/Łužica „Młodźina hudźi“ w awli Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija wuspěšnje zakónčili. Na połnje wobsadźenej žurli přepodachu najlěpšim hudźbnym talentam wosebite myta. Hnydom dwě myće, wosebite Wojerowskeho Lions kluba­ a wosebite Wojerowskeho wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU), dósta sydomlětny Emil Weißig z Huski. Wšako bě na gitarje hrajo jurorow tak přeswědčił, zo dachu jemu z 25 najwjetšu ličbu móžnych dypkow.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli