K přichodej słuša dopomnjeće Empfehlung

Montag, 16. Juli 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Ze stawiznami NDR so mnohostronsce a hłuboko rozestajeć

Wojerecy (AK/SN). Němska demokra­ti­ska republika (NDR) nima so wokrasnić, złahodnić abo potłóčić. To bě facit 16. šulerskeho projekta „K přichodej słuša­ dopomnjeće“. Třiceći wuknjacych 10. lětnika Wojerowskeju Léona Fou­caul­toweho a Lessingoweho gymnazija bě so minjene šulske lěto na nim wobdźěliło a so z chłostanskej justicu NDR zaběrało. Zawod da jim film „Wie Feuer und Flamme“. Slědowaše ekskursija do ně­hdyše­ho stasijastwa, wopomnišća „Münch­ner Platz“ w Drježdźanach. Tam slědźachu šulerjo wo wosudach jednotliwcow. Šulerjo Foucaultoweho gymnaziju zhonichu wo jatymaj Hermannu Fladźe a Heinzu Reinkoberu. Woběmaj bě justica NDR šćuwanje přećiwo statej wumjetowała. Fladu chcychu samo k smjerći zasudźić. „To pak wuwabi protesty na wuchodźe a zapadźe Němskeje. Smjertne chłostanje přeměnichu na dwanaće lět jastwa“, rozjasni šulerka Heidi Ladewig. Zo bě NDR hač do lěta 1986 zasudźenje k smjer­ći praktikowała, šulerjow hłuboko trjechi. Swobodna, njewotwisna justica te­hdy žana­ njewobsteješe.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige