Bohaty poskitk wučbnicow Empfehlung

Montag, 23. Juli 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Rěčny centrum WITAJ a Ludowe nakładnistwo Domowina stej partneraj

Budyšin (SN/MiR). Rěčny centrum WITAJ bě sej předewzał zdźěłać za šulske lěto 2018/2019 w cyłku 31 titulow za wučbnu potrjebu. „Wšitke knihi, dźěłowe zešiwki, wuknjenske a wuwučowanske srědki su po planje spřihotowane. 29 z nich ma w ćišćanej formje hač do zahajenja šulskeho lěta 13. awgusta předležeć, štož wone z wěstosću budu“, rozłožuje wotrjadnica RCW za wučbnicy Annett Dźědźikowa. Dalše tři titule su wot wšeho spočatka za štwó­rty kwartal 2018 zaplanowanej.

RCW stara so kóžde lěto wo wobsahowe zdźěłanje wučbnych srědkow a přepoda je za zhotowjenje Ludowemu nakładnistwu Domowina, kotrež da po wupisanju jednotliwe titule do sadźboweho studija a ćišćernje.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige