Wulke wužadanja kursistam

Donnerstag, 26. Juli 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Kónctydźenske ekskursije skićeja wobdźělnikam mjezynarodneho lětnjeho kursa za serbsku rěč a kulturu sładnosć, zeznać Serbow, jich domiznu kaž tež wašnje žiwjenja. Zańdźenu njedźelu pobychu kursisća w Hornjej Łužicy, mjez druhim w klóštrje Marijna hwězda w Pančicach-Kukowje, w Dubrjeńčanskim bahnje a pola bioratarja w Nuknicy.  Foto: Fabian Kaulfürst Kónctydźenske ekskursije skićeja wobdźělnikam mjezynarodneho lětnjeho kursa za serbsku rěč a kulturu sładnosć, zeznać Serbow, jich domiznu kaž tež wašnje žiwjenja. Zańdźenu njedźelu pobychu kursisća w Hornjej Łužicy, mjez druhim w klóštrje Marijna hwězda w Pančicach-Kukowje, w Dubrjeńčanskim bahnje a pola bioratarja w Nuknicy. Foto: Fabian Kaulfürst

Lětni kurs Serbskeho instituta wabi z mnohimi fasetami wuwučowanja

Wšědnje serbšćinu wuknyć je za 45 mužow a žonow w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje Budyšin tuchwilu „wšědny chlěb“. Za Serbow samych, runje na wsach je to zwučeny słuch, wosebje su-li na zarjadowanjach tu abo tam we Łužicy. Klinča pak serbske słowa z ertow ludźi, pochadźace z mnohich krajow swěta, je to něšto wosebite. Dr. Fabian Kaulfürst nawjeduje lětuši 21. mjezynarodny lětni kurs za serbsku rěč a kulturu. Wón ma wočiwidnje wjeselo na tym, wabić wobdźělnikow jich rěčne wobrotniwosće w serbskej rěči dopokazać. A kursisća to derje zmištruja. Wobdźělnicy kursa za pokročenych w kotrymž Fabian Kaulfürst wuwučuje, přińdu z Čěskeje a Pólskeje, ze Serbiskeje, USA a Japanskeje do Budyšina.

Domjace a nowe nadawki

Veröffentlicht in Kubłanje

Galerie

dalši wobraz (1) Kristyna Dufková je sej z čěskich Pardubic do Łužicy dojěła. Jeje swójbne korjenje ma w Morawje. W lěće 2016 bě so wona za kurs přizjewiła. Tehdy pak njedósta za to móžnosć. Studentka linguistiki na uniwersiće Brno to lětsa wospjet pospyta a je tuž prěni króć mjez kursistami z dwanaće krajow swěta. Zdobom je wona docentka na uniwersiće w Hradec Kralove a zajimuje so za małe słowjanske rěče. Serbšćina je prěnja zapadosłowjanska rěč, z kotrejž so intensiwnje zaběra. Trjebać móže wona to za wědomostnu zaběru z mjenami a přimjenami. Puta ju tež nałožowanje duala w serbšćiny. Rjane dožiwjenje bě jej zhromadne spěwanje ze kursistami a docentami kursa.
dalši wobraz (2) Dalibor Sokolović ze serbiskeje stolicy Běłohróda rěči hakle wot zahajenja lětnjeho kursa serbsce. Při tym su jemu zdobyte wobrotniwosće ze słowakšćiny, čěšćiny a pólšćiny dobra pomoc. Wosebje zajimowało je doktoranda za rěčnu politiku, stawizny a kodifikaciju rěče přednošk nawodnicy běrowa za mjeńšiny w Berlinje Judit Šołćineje wo situaciji mjeńšinow w Němskej. Spodobał je so jemu tež wulět do Slepjanskich kónčin, hdźež kursistow na Šustrec statoku w Trjebinje witachu. Wažne je jemu zeznać domoródnych, kotřiž serbsce rěča. Po kursu chce wón swoje dopóznaća we wědomostnym dźěle wozjewić. Milenka Rječcyna
dalši wobraz (3) Thomas Elvins je Američan z města Philadelphia. Mjeztym pak je wón student slawistiki na Lipšćanskej uniwersiće. Ma-li składnosć, wopyta wón tež čitanja na Instituće za sorabistiku. Slawist wě sej předstajić, pozdźišo skutkować jako profesor na polu rušćiny w Ame rice. Budyski kurs spjelni jemu přeće, so ze serbšćinu bliže zaběrać a rěč wužiwać. Wosebje lubja so jemu zetkanja ze Serbami. Rady by so pozdźišo na wopyt do Łužicy wróćił. Dale serbšćinu wuknyć chce wón z pomocu studentow sorabistiki.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019