Nowa forma wabjenja Empfehlung

Dienstag, 31. Juli 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Čěscy studenća maja sej na ekskursiji serbske šulstwo wotkryć

Budyšin (SN/MiR). Klětu maja studenća 1. studijneho lěta Uniwersity Jana Evangelista Purkyně w Ústíju nad Labem (UJEP) na ekskursiju do Łužicy přijěć. To je wunošk rozmołwy mjez zamołwitym za serbske naležnosće na Sakskim krajnym zarjedźe za šulu a kubłanje (LaSuB) Bosćijom Handrikom a zamołwitej instituta za germanistiku na filozofiskej fakulće dr. habil. Renatu Cornejo. Tak nabywa wabjenje wučerjow z wukraja za serbske a serbšćinu wuwučowace šule nowu formu. Před něhdźe pjeć njedźelemi je Handrik na UJEP był. „Dyrbimy organizować za studentow pedagogiki, wosebje na polu němčiny, wuprawy abo wjacednjowske přebytki, zo móhli so z našej kónčinu ze­znajomić a wo tym rozmyslować, hač nochcyli na serbskich abo serbšćinu wuwučowacych šulach skutkować. Na uniwersiće bě Handrik wot Renaty Cornejo zhonił, zo tež w Čěskej wučerjow pytaja. „Tuž mamy próstwu Sakskeje wo podpěru z Čěskeje na politiskej runinje znowa rozjimać“, měni Handrik.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige