Wučerjo pobrachuja Empfehlung

Freitag, 03. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Zajimcy za nawuknjenje serbšćiny po swjatoku su dale witani

Budyšin (SN/MiR). W Pančicach-Kukowje zahaja 20. awgusta natwarjacy Witaj-kurs. Wón měri so na serbšćinu wuknjacych, kotrychž dźěći w žłobiku, pěstowarni abo w šuli serbšćinu wuknu. Pod nawodom Pětra Korjeńka wuknu tam zajimcy, kotřiž su hižo zakładny a prěni natwarjacy kurs pola njeho wopytali. Nětko je so dźěl skupiny na to dojednał, zo chcedźa pokročować. „Dalši zajimcy móža so rady skupinje přidružić a pola nas w RCW přizjewić“, rozłožuje projektowa sobudźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Budyšin Michaela Hrjehorjowa, „narěčani su wšitcy ći, kiž maja zakładne znajomosće serbšćiny a chcyli je wožiwić abo rozšěrić, ale tež tajcy, kotřiž su jako dźěći w šuli serbšćinu wuknyli. Wšitcy su přeprošeni w skupinje sobu činić.“ Hač do 10. decembra chcedźa so wobdźělnicy stajnje póndźelu wječor wot sedmich ­na połdra hodźiny w 15 dwójnych ho­dźinach w Šuli Ćišinskeho zetkawać. W prózdninach so kurs njewotměwa. Spočatk noweho lěta zarjaduja dalši kurs za započatkarjow w Budyšinje. Za njón maja hižo dosć přizjewjenjow.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige