Płody jim „do huby rostu“

Donnerstag, 09. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Titus Hrjehor, Maksimilian Paška a Silvio Rinka (wotlěwa) w šulskej zahrodźe.  Foto: Milenka Rječcyna Titus Hrjehor, Maksimilian Paška a Silvio Rinka (wotlěwa) w šulskej zahrodźe. Foto: Milenka Rječcyna

Zahroda Radworskeje serbskeje wyšeje šule je woprawdźita zelena oaza

Radworska wyša šula „Dr. Marja Gról­musec“ ma wosebje powabliwu šulsku zahrodu. Tam so wot zažneho nalěća wšitko zeleni, a hač do nazymy žněja šulerjo z wulkej radosću to, štož je pod jich wušiknymi rukami narostło a zrawiło.

Zelena oaza njeje něhdźe na kromje terena kubłanišća, ale je wosrjedź šul­ske­ho twarjenja zaměstnjena. W Radworju njejsu sej městnosć dźěći zakładneje šule jako šulsku zahrodku wotkryli, za­běrace so z temu we wobłuku wěcneje wučby. Ně, su to dźewjatkarjo a dźesat­karjo, kotřiž so wo zahrodku staraja. Ći młódši z nich sad a zeleninu sadźeja a plahuja. A ći starši z wotchadneho 10. lětnika smědźa sej tam wšědnje přestawki popřeć. Dobra duša projekta je Monika Naglo­wa, wučerka matematiki a geografije. „Zajimuju so za zahrodu a posrěd­ku­ju šulerjam rady dobry poměr k při­ro­dźe“, wona měni. W lěće 2012 bě so wšitko započało. Te­hdyši „wulcy“ běchu so na 48hodźinskej akciji wobdźělili a sej teren wosrjedź kubła­nišća wotkryli. Pomhał je jim při tym Radworčan Ludwig Sachsa, kiž ma takrjec „zeleny palc“.

Veröffentlicht in Kubłanje

Galerie

dalši wobraz (1) Wučerka Monika Naglowa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige