Z ptačeje perspektiwy

Mittwoch, 30. Oktober 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Njezanjechać to, štož je, ale přichod we wóčku měć wšitcy chcemy, haj samo dyrbimy. Hačrunjež je nam ćežko zwučene puće wopušćić. To pak chce projekt Fabmobila „Twoja wizija za Łužicu w lěće 2030“. Jich iniciatorojo a mjeztym wjetši kruh sobudźěłaćerjow a podpěraćelow hladaja wotwonka na Łužicu a maja takrjec wid z ptačeje perspektiwy. Tak dohladaja so prózdnych blakow na krajnej karće, kotrež hodźeli so ze žiwjenjom pjelnić. Na tamnym boku zwěsćeja, hdźe je něšto nastało, štož so hižo do časa njehodźi. Při wšěch do přichoda sahacych idejach, haj, – zarjaduja swoje mysle a přeća samo do sciencefictiona –, widźa woni přeco wobnowjenje, wosebje pak chcedźa to stare z nowym zwjazać. Wšo to z wutrobu přewodźeja. Wšako sami zdźěla z Łužicy pochadźeja a wědźa tuž jako w Berlinje abo Drježdźanach bydlacy zwisk mjez idejemi a tudyšej realitu tworić. A činja to na dobro wšěch! Milenka Rječcyna

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige