Nětko móža digitalne poskitki bóle wužiwać

Mittwoch, 16. März 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) je wčera popołdnju chowancam „Chróšćan kołća“ wšelake digitalne nastroje přepodał.  Foto: Feliks Haza Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) je wčera popołdnju chowancam „Chróšćan kołća“ wšelake digitalne nastroje přepodał. Foto: Feliks Haza

Chrósćicy (SN/MiR). Gmejna Chrósćicy je nastroje k wužiwanju digitalnych medijow kupiła. Te pak njejsu za komunalnu potrjebu předwidźane, ale za dźěći w pěstowarni a horće. Wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) je mjez druhim wjacore laptopy a telewizor wčera popołdnju sam do dnjoweho přebywanišća „Chróšćan kołć“ na wozyčku składowane přiwjezł. Před durjemi pěstowarnje su předšulske dźěći pokazali, zo so hižo dosć ­derje z načasnej techniku wuznawaja, a su so za njewočakowany dar podźakowali. „Mam za wažne, zo hižo dźěći z digitalnej techniku wobchadźeć nawuknu. Wšako je ­wona mjeztym standardny wuknjenski a dźěłowy srědk za wšitke generacije“, Marko Kliman zwurazni. „W tym zwisku je trjeba hižo najmłódšim wu­wě­domić, zo je digitalny swět hladajo na fakenewsy a realne powěsće komplikowany.“ Nałožili su za nakup něhdźe 4 500 eurow ze srědkow, kotrež Sakska gmejnam w serbskim sydlenskim rumje jako pawšalu za spěchowanje serbšćiny přewostaja.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND