Dalekubłanska wuprawa z fachowej wuměnu

Mittwoch, 14. September 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Zetkanje w dźěćacym dnjowym přebywanišća na Horach su kubłarki za žiwu fachowu wuměnu derje wužiwali.  Foto: Jadwiga Kaulfürstowa Zetkanje w dźěćacym dnjowym přebywanišća na Horach su kubłarki za žiwu fachowu wuměnu derje wužiwali. Foto: Jadwiga Kaulfürstowa

Hory (JK/SN). Rěčny centrum WITAJ (RCW) je cyłodnjowsku kubłansku wuprawu za kubłarki a kubłarjow pěstowarnjow a hortow wšelakich nošerstwow zarjadował. Wospjetny poskitk wjedźeše tónkróć do Horow pola Wojerec. Kubłarki ze šěsć dźěćacych dnjowych přebywanišćow zetkachu so w tamnišim kubłanišću „Lutki“. W nim kubłuja dźěći w dwěmaj žłobikowymaj a třoch pěstowarskich skupinach po metodźe Witaj. Wjednica dźěćaceho dnjoweho přebywanišća Petra Sulkowa a tři serbske kubłarki rozprawjachu hosćom wo swojim rěčnokubłanskim dźěle a wo mnohich kulturnych podawkach w běhu lěta, na kotrychž hraja serbska rěč, kultura a zwjazanosć z ludźimi we wsy wažnu rólu. Tak je to mjez druhim při pěstowanju nałožkow kaž při camprowanju, kotrež je typiske za Wojerowski region. Kubłarki rozprawjachu dale wo rěčnej situaciji w regionje. Byrnjež so w swójbach – hač na jednotliwe wuwzaća – jenož němsce rěčało, so tola wšitke dźěći na serbskorěčnym kubłanju w žłobiku a pěstowarni wobdźěla. Mjenje samozrozumliwosće pokazuje so w slědowacym šulskim kubłanju.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND