Ze syću zajimcow wotewrjeny diskurs tworić

Montag, 19. September 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Wojerowska biblioteka „Brigitte Reimann“ wuwije so na wotewrjenu dźěłarničku za demokratiju. Mjez iniciatorami staj nawoda biblioteki Mladen Vukovic a jednaćel měšćanskeho předewzaća za zwěrjenc, kulturu a kubłanje Arthur Kusber (wotprawa).  Foto: Andreas Kirschke Wojerowska biblioteka „Brigitte Reimann“ wuwije so na wotewrjenu dźěłarničku za demokratiju. Mjez iniciatorami staj nawoda biblioteki Mladen Vukovic a jednaćel měšćanskeho předewzaća za zwěrjenc, kulturu a kubłanje Arthur Kusber (wotprawa). Foto: Andreas Kirschke

Wojerowska měšćanska biblioteka „Brigitte Reimann“ zahaji projekt pod hesłom „Wotewrjena dźěłarnja za demokratiju“. Wobsahowe ćežišća maja być wobydlerstwo, interkulturalita, medijowa kompetenca a digitalizacija kaž tež strukturna změna.

Wojerecy. (AK/SN). Projekt, kotryž spěchuje Sakske statne ministerstwo justicy a za demokratiju, Europu a runostajenje z programa „Městnosće demokratije“, ma trać do kónc lěta 2024. Wojerecy su jedna z 13 městnosćow w Sakskej, hdźež tajku dźěłarnju zarjaduja. „Zaměr je, mnohe městnosće demokratije wutworić. Trjebamy wotewrjenosć“, potwjerdźi statna sekretarka dr. Gesine Märtens z ministerstwa zańdźenu srjedu na zahajenju projekta we Wojerecach. Partnerojo su město, Kulturny zwjazk, Regionalne dźěłanišćo za kubłanje, demokratiju a perspektiwy žiwjenja (RAA), ludowa uniwersita, Kulturna fabrika, kompjuterowy muzej Konrad Zuse, Domowina a Krabatowy młyn Čorny Chołmc kaž tež młodźinska měšćanska rada a młodźinski klub Ossi.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND