Kermušku w Šunowje woswjećili

Dienstag, 27. September 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Kermuška dwanatkarjow Serbskeho gymnazija wuwabja kóžde lěto znowa wulku wćipnosć. Wšako su přihoty dosć tajne. Lětsa su wotchadnicy Serbskeho gymnazija zabawny kulturnosportowy program přihotowali. Tak swjećachu a swěćachu so rejowacy w swětle.  Foto: Johanna Hadankec Kermuška dwanatkarjow Serbskeho gymnazija wuwabja kóžde lěto znowa wulku wćipnosć. Wšako su přihoty dosć tajne. Lětsa su wotchadnicy Serbskeho gymnazija zabawny kulturnosportowy program přihotowali. Tak swjećachu a swěćachu so rejowacy w swětle. Foto: Johanna Hadankec

Pod hesłom „Glow in the dark“ – „Sw(j)ěćić kaž błudnička“ su dwanatkarjo Budyskeho Serbskeho gymnazija zašły pjatk w Šunowskej Fabrikskej hospodźe woswjećili swoju kermušku. Za to ­běchu sej dresscode „all white“ dorě­čeli, kotryž sej žadaše, zo mějachu sej wšitcy wobdźělnicy běłu drastu zwoblěkać.

Šunow (joh/SN). Po dwulětnej přestawce koronoweje pandemije dla, wotměwaše so kermuška dwanatkarjow Serbskeho gymnazija lětsa zaso we Šunowskim hosćencu. Wot 19 hodź witachu tam wučerjow a šulerjow gymnazija, poł hodźiny pozdźišo přizamkny so program lětušich wotchadnikow kubłanišća.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND