Samozrozumliwje serbsce rěčeć

Donnerstag, 06. Oktober 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Kwalitu serbskeho kubłanja na zakładźe zhromadneho dźěła zwyšeć, je stajne wužadanje. Tež serbski kubłanski puć so hižo w pěstowarni započina – tohodla přeprošujetej Domowina a Serbske šulske towarstwo (SŠT) 13. winowca na fachowu konferencu pod hesłom „Dyrbimy rěčeć!“ do kubłanišća swjateho Bena w Smochćicach. Konferenca je předewšěm na nošerstwa přesahowacu kooperaciju wusměrjena.

Budyšin (SN/at). Domowina a Serbske šulske towarstwo chcetej z konferencu staršich, kubłarki a nošerjow pěstowarnjow docpěć. W srjedźišću steja metoda imersije, wšědneho dospołneho zanu­rjenja do našeje maćeršćiny, runje tak kaž nazhonjenja danskeje mjeńšiny w Schleswigsko-Holsteinskej z daledawanjom swojeje rěče a diskusijne koła wo praktiskich prašenjach.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND