Ze serbskimi stawizničkami po swěće po puću byli

Montag, 10. Oktober 2022
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Lubina Hajduk-Veljkovićowa posrědkuje dźěćom dwurěčnosć.  Foto: Katrin Demczenko Lubina Hajduk-Veljkovićowa posrědkuje dźěćom dwurěčnosć. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Wučerjo zakładneje šule „Handrij Zejler“ we Wojerecach sposrědkuja swojim šulerjam w koncepće 2plus wobšěrnje serbsko-němsku dwurěčnosć. Tole nječinja pak jenož w rjadowniskej rumnosći. Šulerjo 2plus a němsce wuknjacy šulerjo třećeho lětnika pobychu njedawno we Wojerowskej měšćanskej bibliotece, zo bychu tam knižny rjad „Dolina při rěce“ Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje w hornjoserbskej a němskej rěčnej wersiji zeznali. Spisowaćelka, maćernorěčna wučerka hornjoserbšćiny w dalekubłanju dorosćenych, je někotre swojich stawiznow z myškomaj Mirka a Kiki, zajacom Ferdijom, šwincom Dorianom a sowu Lunu předčitała a z dźěćimi serbski alfabet zdźěłała.

Cyłkownje dźewjeć rěčow, w kotrychž je knižna serija dotal wušła, přeprošuja k pućowanju po swěće, kaž Lubina Hajduk-Veljkovićowa rjekny. Wurězki słuchoknižneje wersije w hornjoserbšćinje, němčinje, jendźelšćinje a španišćinje su Artur, Marta a druzy šulerjo spóznali. ­Lubina Hajduk-Veljkovićowa je šulerjam tež pomhała, rozdźěle mjez serbišćinu, serbšćinu a pólšćinu namakać.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND