„Serbskim dźěćom domizna“

Dienstag, 14. März 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Holcy we Wojerowskej narodnej drasće su program na wotewrjenskim zarjadowanju ponowjeneje Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ wobrubili. Wone přisłušeja šulskej rejowanskej skupinje, kotruž Gabriela Linakowa nawjeduje. Při woblěkanju holcow před wustupami podpěruje ju hotowarniča Brětnjanskeje rejowanskeje skupiny, Marina Kosakowa. Wona wupožčuje po potrjebje tež narodne drasty. Foto: Katrin Demczenko Holcy we Wojerowskej narodnej drasće su program na wotewrjenskim zarjadowanju ponowjeneje Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ wobrubili. Wone přisłušeja šulskej rejowanskej skupinje, kotruž Gabriela Linakowa nawjeduje. Při woblěkanju holcow před wustupami podpěruje ju hotowarniča Brětnjanskeje rejowanskeje skupiny, Marina Kosakowa. Wona wupožčuje po potrjebje tež narodne drasty. Foto: Katrin Demczenko

We Wojerowskej zakładnej šuli „Handrij Zejler“ su ponowjenje woswjećili

Wojerecy (KD/SN). Z posměwkom w mjezwoču su minjeny pjatk šulerjo a wučerjo kaž tež zastupjerjo města Wojerecy, Domowiny a druhich institucijow modernizowanu zakładnu šulu „Handrija Zejlerja“ we Wojerecach oficialnje po­swjećili.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND