„Naraz wšak je to móžno“ Empfehlung

Freitag, 17. März 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wukubłanje wučerjow serbšćiny zabyli njejsu, klětu chcedźa to rjadować

Podstupim/Wojerecy (SN/at). „Serbšćina zabyta njeje, to budźemy z přichodnej kročelu klětu rjadować.“ Z tutymi słowami nawjaza braniborski społnomócnjeny za naležnosće Serbow, statny sekretar Tobias Dünow (SPD), wutoru na posedźenju tamnišeje Serbskeje rady w Podstupimje na informaciju z dnja do toho. Na campusu Braniborskeje techniskeje uniwersity w Złym Komorowje wot lětušeje nazymy wučerki a wučerjow za zakładnu šulu w bachelorowym studiju wukubłuja. Wo tym běchu braniborskej ministerce za wědomosć, Manja Schüle, a kubłanje, Britta Ernst (wobě SPD), kaž tež wiceprezident za studij a wuwučowanje na BTU Choćebuz-Zły Komorow, prof. dr. Peer Schmidt, zjawnosć informowali.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND