Lěćny projekt z perspektiwu

Dienstag, 08. August 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Miłoćicy (SN/MiR). Słódna wóń droždźoweho ćěsta ćehnje z Miłočanskeje skały přez bliski lěs. Pod třěchu zetkanišća je słyšeć čiła bjesada. Maritta Milbradt-Lange dawa krótke pokazki, kak maja tam běłu maćiznu walkowace dźěći dźěry, kotrež při ćahanju ćěsta na blachu nastawaja, wuhładkować. „To pak je wotpohlad. Chcemy dźěći k tomu pohnuwać rěčeć a mjezsobne styki nawjazać“, rozjasnjuje předsyda towarstwa Kamjenjak Hubert Lange, kiž bě ideju za mjezy překročacy projekt lěćneho campa ze zetkanjom čěskich, němskich a serbskich dźěći zrodźił. Z podpěru towarstwa Valtenbergwichtel z Wjazońcy, kotrež je tydźenski poskitk financielnje spěchował, je so wuměna poradźiła.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND