Rěčne kursy požadane

Donnerstag, 25. Januar 2024
Artikel bewerten
(1 Stimme)
Na rěčnym kursu serbšćiny Rěčneho centruma WITAJ wuwučuje docent serbšćiny Marek Krawc (3. wotpr.) wobdźělnikow, kotřiž maja wšelaki rěčny pozadk. Mjez druhim pochadźeja z Němskeje, ale tež z Čěskeje a ze Serbiskeje.  Foto: Milenka Rječcyna Na rěčnym kursu serbšćiny Rěčneho centruma WITAJ wuwučuje docent serbšćiny Marek Krawc (3. wotpr.) wobdźělnikow, kotřiž maja wšelaki rěčny pozadk. Mjez druhim pochadźeja z Němskeje, ale tež z Čěskeje a ze Serbiskeje. Foto: Milenka Rječcyna

Rěčny centrum WITAJ (RCW) w Budyšinje zhladuje wróćo na dale a stupacu ličbu kursow serbšćiny w zańdźenym lěće. Milenka Rječcyna je so z docentom serbšćiny Marekom Krawcom rozmołwjała.

Kak je poměr přirunujo kursy serbšćiny w tutym a w zańdźenym lěće?

M. Krawc: Tuchwilu mamy w RCW 24 kursow, loni mějachmy něhdźe 17. To je jasnje stupaca tendenca. Zajimawe je, zo mamy kursy na dalšich městnach, nic jenož kaž dotal w Budyšinje, Pančicach-Kukowje, Wojerecach abo w Slepom. Nětko podawamy tež kursy w Konjecach, Kulowje a w Radworju, wšitke wusměrjene na započatkarjow. W cyłku je dźewjeć nowych prezencnych kursow, dwaj stej online kursaj.

Wuwučujeće Wy wšitke kursy na wšelkich městnosćach jenož sam?

M. Krawc: Ně. Nimo mje – ja wu­wučuju w Budyšinje, w Slepom a we Wo­jerecach – su to: Jan Breindl w Kulowje, Kryštof Peršín w Ko­njecach a Pančicach-Kukowje, Julian Nyča w Pančicach-Kukowje kaž tež Walburga Šćapanowa w Radworju. Wjeselu so jara, zo wona tam kurs za započatkarjow podawa. Jan Breindl wuwučuje w třoch kursach, Kryštof Peršin ma štyri kursy kaž tež dwaj on­line kursaj na starosći.

Veröffentlicht in Kubłanje

Galerie

dalši wobraz (1) Marek Krawc dopomina so rady na zetkanje kursistow serbšćiny předloni na Horach. Po času korony je tute zarjadowanje tomu dopomhało, zo su mnozy wobdźělnicy wosobinske mjezsobne styki nawjazali. Foto: Marija Beuttenmüllerowa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND