W Serbach nastawa dźěl kraja wědomosće

Freitag, 26. Januar 2024
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na zarjadowanju hromadźe z iniciatiwu SPIN2030 w Chrósćicach wobdźělištaj so nimo sakskeho ministra za wědomosć Sebastiana Gemkowa (CDU, srjedźa) a wědomostnika a załoženskeho direktora Astrocentruma Łužica prof. Günthera Hasingera (druhi wotprawa) tež Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU, nalěwo) a předsyda Domowiny Dawid Statnik (druhi wotlěwa). Serbskaj zastupjerjej witaštaj wulkoprojekt we wobłuku změny strukturow we Łužicy jako wažny impuls do přichoda regiona. Na zarjadowanju hromadźe z iniciatiwu SPIN2030 w Chrósćicach wobdźělištaj so nimo sakskeho ministra za wědomosć Sebastiana Gemkowa (CDU, srjedźa) a wědomostnika a załoženskeho direktora Astrocentruma Łužica prof. Günthera Hasingera (druhi wotprawa) tež Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU, nalěwo) a předsyda Domowiny Dawid Statnik (druhi wotlěwa). Serbskaj zastupjerjej witaštaj wulkoprojekt we wobłuku změny strukturow we Łužicy jako wažny impuls do přichoda regiona.

Astrocentrum Łužica móhł so wo rozkćěw cyłeho regiona postarać – perspektiwa za młodych ludźi w domiznje

Sakska ma so stać z krajom wědomosće, wšako hightech-stejnišćo hižo je. Zakłady za to su minjene lěta ze zaměstnjenjom puć rubacych předewzaćow kładli. Husto rěči so w medijach wo Silicon Saxony, štož pokazuje na wěsty podźěl z hospodarstwom splećeneje wědomosće. Loni stej so dalšej wulkej předewzaći wědomosće přidružiłoj. Jedne z njeju je Němski centrum za astrofyziku (DZA), kotryž serbsce oficialnje Astrocentrum Łužicarěka. Zaběra so z grawitaciskimi žołmami – tež za hospodarske zaměry. Nimo toho spytaja jeho wědomostnicy z pomocu grawitaciskich žołmow wuswětlić zakłady a pozadk swětnišća. Dopóznaća z toho pomhaja při wuwiwanju nowych technologijow a modernych datowych systemow.

Za swoje zaměry su wědomostnicy DZA w serbskej Hornjeje Łužicy, w Delanach, optimalne wuměnjenja namakali. Loni su dóstali zelenu swěcu za swój ­projekt a lětsa doskónčne přizwolenje njesnadneje sumy spěchowanskich srědkow.

Veröffentlicht in Kubłanje

Galerie

dalši wobraz (1) Wulke bě wjeselo za wědomostnikow DZA (tule prof. Michèle Heurs a prof. Christian Stegmann w Konjecach), jako su w nowembrje 2022 wubědźowanje dobyli.
dalši wobraz (2) Prěnje točenja wotměchu so njedaloko Konjec. Tam su we hłubokosći 180 metrow seismografy instalowali, kotrež dodawaja wunošne informacije. Jan Kral
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND