Bórze hižo kurs serbšćiny na BTU?

Montag, 25. März 2024
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wukubłanje serbskich wučerjow njeje palaca tema jenož w Hornjej, ale runje tak w Delnjej Łužicy. Rada za naležnosće Serbow Braniborskeje je so na njedawnym posedźenju w Choćebuzu wo­spjet z tematiku zaběrała. Ale tež na Braniborskej techniskej uniwersiće (BTU) so něšto hiba.

Choćebuz/Zły Komorow (SN/at). Zo bychu serbski wučerski dorost w sekundarnymaj schodźenkomaj I a II zaručili, je za braniborsku Radu za naležnosće Serbow studij wučerstwa na Lipšćanskej uniwersiće dale wažny stołp. Gremij ma za wužitne, so zahajenemu dialogowemu procesej sakskeje Serbskeje rady z Institutom za sorabistiku přizamknyć. Kubłanska referentka Domowiny, Katrin Suchec-Dźisławkowa, je ju na rozmołwu skedźbniła, kotruž měještaj zastupjerjej sakskeje rady z jednaćelskim direktorom Instituta za sorabistiku, prof. Edwardom Wornarjom, a dekanom filologiskeje fakulty Lipšćanskeje uniwersity, prof. Beatom Siebenhaarom, rjekny Ka­thrin Šwjelina, předsydka braniborskeje rady, našemu wječornikej. „Snadź móžemy so w jich zmysle na dalšim procesu wobdźělić“, wona so nadźija.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND