Wo wjele wjace, hač jenož wubědźowanje šulerjow

Freitag, 05. April 2024
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Jakub Mjetaš ze Sulšec je so na lětušim 12. regionalnym wubědźowanju za wobłuk hospodarstwo, technika a domjacnosć (WTH) wobdźělił.  Foto: Silke Richter Jakub Mjetaš ze Sulšec je so na lětušim 12. regionalnym wubědźowanju za wobłuk hospodarstwo, technika a domjacnosć (WTH) wobdźělił. Foto: Silke Richter

Wojerecy (SiR/SN). 12. regionalne wubědźowanje za wobłuk hospodarstwo, technika a domjacnosć (WTH) bě šulerjam wulke wužadanje. Pod hesłom „Wuknyć za žiwjenje, nic pak za šulu!“ je Budyske stejnišćo krajneho zarjada za šulu a kubłanje njedawno jědnaće šulerjow ze šěsć wyšich šulow Budyskeho wokrjesa do Wojerowskeje Kulturneje fabriki přeprosyło. Zaměr zarjadowanja běše šulerjow na wužadanja techniskeho a hospodarskeho powołanskeho wukubłanja přihotować. Iniciatorka wubědźowanja Gabriela Ritzmann rjekny: „Wubědźowanje je dale dobra składnosć zwiski mjez šulerjemi a dźěłodawarjemi tworić.“ Sakske kultusowe ministerstwo, kompjuterowy muzej ZCOM a Wojerowska Kulturna fabrika projekt podpěruja. Šulerjo 8. do 10. lětnika z Worklec, Ralbic, Radeberga, Biskopic, Röderdoła kaž tež z Wojerec běchu so jedyn dźeń w januaru hižo na wubědźowanje přihotowali. Tam su zhotowjenske podłožki nadźěłali a sej dohlad maćiznow do wobchada z elektroniskimi twarskimi elementami tworili. Nazhonjenja pomhachu jim nadawk wubědźowanja spjelnić.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND