Oldtimery wulce wobdźiwane

Montag, 22. Juni 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Wjele ludźi je sej sobotu blisko Kamjenca wuprawu oldtimerow wobhladało. Ně hdźe 130 jězdźidłow bě so z Wětrowa na Schwedenstein nastajiło. Feliks Haza Wjele ludźi je sej sobotu blisko Kamjenca wuprawu oldtimerow wobhladało. Ně hdźe 130 jězdźidłow bě so z Wětrowa na Schwedenstein nastajiło. Feliks Haza

Wětrowski klub swoje 30lětne wobstaće swjećił

Wětrow (SN/mwe). Jako wulce poradźeny hódnoći městopředsyda Wětrowskeho kluba oldtimerow Stanij Ryćer swjedźeń, kotryž je 27 čłonow towarstwa wot minjeneho pjatka hač do wčerawšeho na ležownosći Wětrowskeho zawoda za krute maćizny wotměło. Wjeršk zarjado­wanja, na kotrež móžachu 130 přizjewjenych lubowarjow starych jězdźidłow z cyłeje Němskeje, Słowakskeje a Čěskeje kaž tež tójšto wopytowarjow witać, bě sobotna­ wuprawa historiskich mopedow a motorskich, mjeńšich a wjetšich awtow, ale tež traktorow na horu Schwedenstein a zaso wróćo. Přez wsy kaž Njebjelčicy wjedźeše čara najprjedy do Kamjenca, hdźež lubowarjo oldtimerow při Mercedesowym awtowym domje wobjedowachu. Wjele přihladowarjow na kromje puća jim kiwaše. Jako so zaso do Wětrowa wróćichu, mějachu něhdźe sto kilometrow za sobu. Wječor přizamkny so zabawa w swjedźenskim stanje.

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND