Wudawki dokładnje pruwować

Donnerstag, 22. Oktober 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Běła Woda (AK/SN). Ćežke časy nastupajo financy ma město Běła Woda před sobu. „Wot 2015 do 2018 změjemy něhdźe tři miliony eurow mjenje dochodow. Tohodla­ dyrbimy swoje winowatostne a dobrowólne nadawki dokładnje přepruwować“, připowědźi komornik Rico Jung njedawno měšćanskim radźićelam.

Jeničce při dochodach z přemysłoweho dawka liči město klětu ze štyrjomi milionami eurami mjenje. Přidatnje dóstanu ze stron swobodneho stata Sakskeje 500 000 eurow mjenje připokazanjow. Chětro bolostnje wuskutkuje so tež wróćopłaćenje přemysłoweho dawka energijowemu koncernej Vattenfall. Tule ma Běła Woda wysoku sumu z lěta 2014 wróćić. Cyłkownje pak leži hospodarski plan 2015 hišće w ramiku, komornik potwjer­dźi. W prěnim poł lěće je město 16,04 milionow eurow dochodow nadźěłało. Z tym leži z k 54 procentam spjelnjenym planom samo nad wobličenym cilom. Na stronje wudawkow steješe k połlětu 15,68 milionow eurow a tak k 48,8 procentam spjelnjeny plan. „Cyłkownje smy tuž k połlětu pozitiwny wuslědk docpěli“, hódnoći Jung. Tole pokazuje so w dochodach z wobrotoweho a dochodoweho dawka. Tu zwěsćichu jasny plus.

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND