Inwestuja dale do šule

Freitag, 07. September 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Za wobšěrnu inwesticiju nadźijeja so tójšto spěchowanja

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Nowy hort w Pančicach-Kukowje njeje hišće hotowy, to měri so gmejna hižo na přichodny projekt. W třoch twarskich wotrězkach chce komuna Šulu Ćišinskeho přichodne lěta dale ponowić. Kaž gmejnska rada ­na swojim wčerawšim posedźenju jednohłósnje wobzamkny, chcedźa tam wot nalěta 2020 hač dosrjedź lěta 2022 dohromady 1,3 miliony eurow nałožić. Hłownje dźe wo to, wohnjoškit a wěstotu w twarjenju polěpšić, kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) rozłoži.

Tak přitwarja při wuchodnym dźělu, potajkim z puća widźane naprawo, druhi wuchowanski puć. Kaž wjesnjanosta wčera připowědźi, ma wopomnišćo Jakuba Barta-Ćišinskeho na horni poschod přećahnyć. Na zapadnym dźělu, hdźež je hłowny zachod, budu cyłe schodźišćo ponowić, wobhrodźenje přiměrić a šulerske nuzniki kaž tež wučersku stwu saněrować. To wšo ma so stać pod krutym dohladom pomnikoškita. W třećim wotrězku chcedźa wšitke zbywace wonkowne pinčne murje wusušić a izolować. Dźěl su w zwisku ze saněrowanjom chódbow a rjadowniskich rumnosćow hižo wusušili.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson