Stawkuja za fairne mzdy

Montag, 22. Juli 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Zjawny list hudźbnych wučerjow Zhorjelskeho wokrjesa staršim

Zhorjelc (AK/SN). Ze zjawnym listom su so wučerjo hudźbnych šulow w třikrajowym róžku na staršich wobroćili. W nim woni jim přičiny dale trajaceho stawka rozłožuja. Najebać dobrowólne zwyšenje mzdow 1. julija 2019 su mzdy hudźbnych wučerjow přeco hišće 20 procentow pod tarifom zjawneje słužby. „Přez wjele lět su nam hoberske straty při dochodach a wulke straty w zakonskim starobnym zastaranju nastali. Tole mamy za njesprawne“, pisaja stawkowacy hudźbni wučerjo. Woni žadaja sej přibliženje jich mzdow we wjacorych krokach na stoprocentowsku runinu zjawneje słužby w lěće 2024. Nimo toho žadaja sej woni wjace inwesticijow Zhorjelskeho wokrjesa na dobro fachowych mocow a nic jenož do twarskich objektow.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte