Lěpše wuměnjenja sportowcam

Mittwoch, 24. Juli 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Prezident sportoweho towarstwa Alexander Dolezych (klečo) je kasetu z dokumentami do fundamenta połožił. Farar Gabriš Nawka (3. wotlěwa) prošeše za twarske předewzaće wo bohate Bože žohnowanje.  Foto: Andreas Kirschke Prezident sportoweho towarstwa Alexander Dolezych (klečo) je kasetu z dokumentami do fundamenta połožił. Farar Gabriš Nawka (3. wotlěwa) prošeše za twarske předewzaće wo bohate Bože žohnowanje. Foto: Andreas Kirschke

Kulowske sportowe towarstwo zwoprawdźa nětko projekt, za kotryž běchu ideju hižo před pjeć lětami zrodźili. Za njón­ su wčera zakładny kamjeń połožili.­

Kulow (AK/SN). Hač do kónca lěta natwari Kulowske sportowe towarstwo Módro-běli nowe socialne twarjenje bjez barjerow. W nim budu nuzniki, płokarnja a sušernja za trikoty kaž tež skład za bule a sportowe nastroje. Małe pódlanske twarjenje budźe dźěłarnja. „Nowo­twar je dawno trěbny“, podšmórny twarski nawoda Udo Popjela wčera při połoženju zakładneho kamjenja. Stare twarjenje pochadźa z 1950tych lět. W nim běchu nuzniki kaž tež tepjenje často skóncowane. Wopytowarjo dyrbjachu zwjetša nuzniki towarstwoweho hosćenca wužiwać. Popjela je studowany twarski inženjer a bě wot 1994 do 2014 Kulowski měšćanosta. W tym času je twar towarstwoweho domu 1998, sportnišća z wobswětlenjom 2006 a přihladowarskeje tribuny 2011 sobu přewodźał. Dźensa angažuje so čestnohamtsce jako twarski nawoda, tak zo towarstwu žane wudawki za inženjerske dźěła njenastanu.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige