Najprjedy sportować, potom swjećić

Freitag, 09. August 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Kaž kóždy tydźeń je so Konječan-Šunowska młodźina (prědku) tež zašłu pón dźelu na staciji bičwolejbuloweje tury we Worklecach wobdźěliła. Tu wona z Radworskim mustwom (zady) mocy měri.  Foto: Pětr Dźisławk Kaž kóždy tydźeń je so Konječan-Šunowska młodźina (prědku) tež zašłu pón dźelu na staciji bičwolejbuloweje tury we Worklecach wobdźěliła. Tu wona z Radworskim mustwom (zady) mocy měri. Foto: Pětr Dźisławk

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Sat­ku­la je so 2. julija zahajiła. Hač do kón­ca awgusta hišće so mustwa na do­hro­mady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji­ jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Konjecy (SN/pdź). Bičwolejbulowe mustwo młodźinskeho kluba Konjecy-Šunow je so dotal we wšelakorych wobsadkach na kóždej staciji lětušeje tury Radija Satkula wobdźěliło. Młodźi Konječenjo a Šunowčenjo pak nimaja jenož wjeselo, přećiwo druhim cyłkam hrać, ale chcedźa so tež lětsa zaso aktiwnje na wuho­towanju sportoweje tury po Łužicy wobdźělić.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige