Hotuja so na dalše wubědźowanje

Freitag, 30. August 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Nowa Njebjelčanska gmejnska rada je so wčera w Miłoćicach ke konstituowacemu posedźenju zešła. Foto: Jan Kral Nowa Njebjelčanska gmejnska rada je so wčera w Miłoćicach ke konstituowacemu posedźenju zešła. Foto: Jan Kral

Miłoćicy (JK/SN). Po lětušich komunalnych wólbach w meji je so nowowuzwolena Njebjelčanska gmejnska rada wčera w Miłoćicach skonstituowała. Spočatnje wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) ra­dźićelow spřisaha. Wšitcy činjachu to w serbšćinje z dodawkom „Z Božej pomocu“. Mjez nowymi dwanaće radźićelemi su tři žony.

Jako prěnje mějachu wuzwolić zastupowaceho wjesnjanostu. Pěskečan Křesćan Žur, kiž bě zastojnstwo wjele lět wukonjał, njebě k wólbam hižo nastupił. CDU jako najsylniša frakcija w parlamenće namjetowaše Tomaša Klara. Dokelž dalšich namjetow njebě, wuzwolichu jeho za přichodneho zastupowaceho wjesnjanostu gmejny Njebjelčicy. Dale wu­zwolichu radźićeljo pjećoch ze swojich rjadow do hłowneho a šesćoch do techniskeho wuběrka. Tež dweju zastupjerjow gmejny do zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe su wčera wuzwolili.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte