Serbski dom jako pomnik přistupny

Freitag, 06. September 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyšin (SN/MWj). W jubilejnym lěće architektoniskeho hibanja Bauhaus steji zajutřišim, njedźelu, tež lětuši dźeń wotewrjeneho pomnika pod hesłom „Moderne: Łamki we wuměłstwje a architekturje“. W Budyšinje wuzwolichu štyri objekty, kotrež wotbłyšćuja architekturu klasiskeje moderny kaž tež powójnskeho časa.

Stara kupnica na Bohatej čo. 18 je awtentiski swědk architektury 1920tych lět. Tam poskića architekt Tom Bartosch wot 14 do 17 hodź. wodźenja. Wěcywustojni přewodźerjo powjedu wopytowarjow w 13 a 14.30 hodź. po Serbskim domje. Dalši temowy objekt je lěta 1900 natwarjene kino. Tam móža so zajimcy wo aktualnych twarskich dźěłach na fasadźe a w jednotliwych kinowych žurlach wobhonić. A skónčnje budźe tež statna studijna akademija přistupna, hdźež tohorunja po potrjebje wodźenja wotměja. Dale budu w Budyšinje objekty widźeć, kotrež su hižo wjele lět woblubowane cile, kaž jastwo, zahroda Marianny­ Britze a Röhrscheidtowa bašta.­ Na Hłownym torhošću staraja so cyły dźeń wo ćělne derjeměće a wo live-hudźbu.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte