Prěni so hižo přizjewił

Mittwoch, 18. September 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Twarske naležnosće a wólby na wčerawšej gmejnskej radźe wobjednali

Radwor (SN/BŠe). Hłownje twarskim naležnosćam wěnowachu so wčera Radworscy gmejnscy radźićeljo a nazhonichu, kak ćežko je wotwažować a rozsudy tworić. Tak dźěše wo puć w Měrkowje. Za projekt su spěchowanske srědki we wysokosći 90 procentow twarskeje sumy přizwolene dóstali. Wuměnjenje pak je, zo naprawu hišće lětsa zwoprawdźa a wotliča, štož je časowje dospołnje njemóžne. Wutwar dróhi měli jónu po za­konju wupisać a zdobom su twarske předewzaća dospołnje wućežene. Postupowanje zarjada, kotrež spěchowanske srědki přizwola, je dospołnje njerozumne, běchu sej radźićeljo wčera přezjedni.

Dale dojednachu so na to, zo puć mjez Radworskej Lilijowej a Kamjenjanskej dróhu ponowja. Dospołny wutwar Měrkowskeho puća pak su přewysokich twarskich płaćiznow dla přestorčili. Zdobom pak skedźbnichu na to, naprawu do prioritneje lisćiny gmejny přiwzać.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige