Nadźija za žiwu serbsku rěč Empfehlung

Dienstag, 12. November 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na Horach, gmejna Halštrowska Hola, wotmě so wot Budyskeho wokrjesa organizowane fachowe  schadźowanje „W zjawnosći skutkowaca rěč“ wčera w hosćencu „K lipje“. Po referatach a diskusiji podachu so wobdźělnicy – nimo wjesnjanostow zastu pjerjo serbskich institucijow a dalši – do wsy, wopytachu Witaj-pěstowarnju „Lutki“ a gmejnski zarjad.  Foto: Ulrike Herzger Na Horach, gmejna Halštrowska Hola, wotmě so wot Budyskeho wokrjesa organizowane fachowe schadźowanje „W zjawnosći skutkowaca rěč“ wčera w hosćencu „K lipje“. Po referatach a diskusiji podachu so wobdźělnicy – nimo wjesnjanostow zastu pjerjo serbskich institucijow a dalši – do wsy, wopytachu Witaj-pěstowarnju „Lutki“ a gmejnski zarjad. Foto: Ulrike Herzger

Fachowe schadźowanje wosebje wjesnjanostam nowe impulsy dało

Hory (SN/mwe). Wjace hač 50 ludźi – mjez nimi předewšěm hłowno- a čestnohamtscy wjesnjanosća serbskeho sydlenskeho ruma, zastupjerjo wokrjesow Budyšin a Zhorjelc kaž krajny rada Michael Harig (CDU), předsyda Domowiny Dawid Statnik, sobudźěłaćerjo serbskich insti­tucijow a dalši – schadźowaše so wčera na Horach k fachowej konferency „W zjawnosći skutkowaca dwurěčnosć“. W fokusu wot Reginy Krawcoweje, społnomócnjeneje za serbske naležnosće wokrjesa Budyšin, organizowanym zarjadowanju steješe žiwa serbska rěč. „Chcemy w komunach a na regionalnej ru­ni­nje mocy zjednoćić, zo bychmy tak derje kaž móžno dwurěčnosć zwoprawdźili, a to na nowym a wyšim kwalitatiwnym schodźenku“, wona podšmórny.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige