Domowina ma so bóle wotewrěć

Montag, 23. Dezember 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

W třoch sakskich stronach skutkuje serbski cyłk. Z čim su so wone lětsa zabě­rali? Z Benediktom Dyrlichom, jednym­ z rěčnikow krajneho dźěłoweho kruha Serbja sakskeje SPD, zhladuje Axel Arlt na nachilace so lěto.

Z kotrymi temami je so dźěłowy kruh Serbja­ lětsa zaběrał?

B. Dyrlich: W prěnjej połojcy lěta koncentrowachmy so na prašenja kubłanja a demokratije w Serbach. Zdźěłali smy sej mjez druhim z fachowcami towarstwa Stup dale, SŠT a Serbskeho sejma jasne pozicije w zwisku z knježerstwowym progra­mom SPD. Tomu słužeše zjawny wječork ze statnej ministerku dr. Evu­Mariju Stange 16. apryla w Budyskim „Wjelbiku“. W druhim połlěće smy při­hotowali a přewjedli počesćenje ze Serbow pochadźaceho ministerskeho prezidenta Wilhelma Buka składnostnje jeho 150. narodnin.

Kak posudźujeće podpěru sakskeje SPD za serbske naležnosće?

Veröffentlicht in Rozmołwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige