Móža tež w zymje twarske naprawy dale wjesć

Montag, 13. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Slepo (AK/SN). Dźakowano dotal miłej zymje w Slepjanskej komunje wažne twarske předewzaća derje postupuja. Na to skedźbni na minjenej gmejnskej radźe nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo w zarjadniskim zwjazku Slepo Steffen Seidlich. „Nastupajo wopłóčki móžachmy někotre naprawy wuspěšnje zakónčić“, wón rozłoži. „Statna dróha bu w přitomnosći zastupnikow krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad a dróhoweje mištrownje Běła Woda kónc decembra zjawnosći přepo­data.“

Doprědka dźe z předewzaćom zemski płun za Slepo-juh, Rowno a Trjebink. Projekt chcedźa w třoch etapach zmištrować. „Wupisanje za prěnjej dźělej je zakónčene. Klětu w měrcu chcemy dźěła zahajić“, Seidlich podšmórny. „Potom změjemy tež hruby plan wo twarskich časach a móžemy rjec, na kotrych pućach budźe hdy twarjene. Z tymi, kotřiž so syći přizamknu, sej firma terminy přizamkowanja­ direktnje wujedna.“

Kónc lěta 2019 dósta gmjena Slepo dowolnosć, škitnu sćěnu přećiwo harje natwarić.­ Minjenu wutoru su z firmu Nadebor z Krušwicy, kotraž nadawk pře­wozmje, na twarskej ležownosći wuradźowali. Dźensa chcychu sćěnu twarić započeć, kaž Seidlich připowědźi.

W Rownom je gmejna hač do 20. decembra wšitke tři wohnjowoborne twarjenja spotorhać dała. „Tuchwilu tam wosebite wotpadki z torhanja chěžow fachowsce wotstronjeja“, nawoda twarskeho zarjada wuswětli. Tohorunja přepo­date su prěnje losy za nowotwar gratownje. Wo hruby twar stara so zawod Michaela­ Neumanna z Krušwicy. Ćěsliske a třěchikryjerske dźěła wukonjeć budźe firma Haralda Röscha z Dźěwina.

Tež předewzaće Miłoraski kěrchow derje postupuje. Po informacijach energijoweho koncerna LEAG chcedźa areal prawje bórze wupjelnjeć započeć. Zhorjelski inženjerski běrow Richter & Kaup zdźěłuje wukonowe zapisy. Jednanja z planowanskim běrowom a z dalšimi wobdźělenymi so nachileja. Tak móža w Miło­razu bórze twarić započeć.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige