Chcedźa so sobu wo porjad a wěstotu starać

Donnerstag, 20. Februar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Sophia Bejmakec z Budyšina, Madlena Bartec z Pěskec a Franc Hojer z Jaseńcy (wotlěwa) wukubłuja so tuchwilu w Schneebergu na policistow. Hdźe budu jako zastojnicy po wukubłanju zasadźeni, móža woni jeno zdźěla wobwliwować. Wšitcy třo pak bychu so nad zasadźenjom w domiznje wjeselili. Jakub Wowčer Sophia Bejmakec z Budyšina, Madlena Bartec z Pěskec a Franc Hojer z Jaseńcy (wotlěwa) wukubłuja so tuchwilu w Schneebergu na policistow. Hdźe budu jako zastojnicy po wukubłanju zasadźeni, móža woni jeno zdźěla wobwliwować. Wšitcy třo pak bychu so nad zasadźenjom w domiznje wjeselili. Jakub Wowčer

Serbscy młodostni dadźa so na policistow wukubłać

Tež sakska policija trjeba dorost. Wšako so přichodne lěta tójšto zastojnikow na wuměnk poda. Personalna situacija je w někotrych regionach swobodneho stata samo zdźěla chětro napjata. Sakska policija pyta tuž zaměrnje młodych ludźi. W rudnohórskim Schneebergu dadźa so tuchwilu tež třo Serbja na policistow wukubłać.

Žane mědlizanje

Veröffentlicht in Lokalka

Galerie

dalši wobraz (1) Z praktiskimi zwučowanjemi wuknu młodźi policisća zasadźenje pod realnymi wuměnjenjemi. Hakle njedawno je jich při tym Wuhladko přewodźało.
dalši wobraz (2) Nimo praksy maja młodźi rekruća tež na šulskej ławce sydać a teoretiske zakłady za wu konjenje swojeho powołanja nawuknyć.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte