Nowe puće za błudźišćo

Freitag, 28. Februar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Regina Frenzel njeje w Małym Wjelkowje jenož błudźišćo natwariła, ale tam tež kóžde lěto nóc duchow při- a wuhotowała. Foto: Carmen Schumann Regina Frenzel njeje w Małym Wjelkowje jenož błudźišćo natwariła, ale tam tež kóžde lěto nóc duchow při- a wuhotowała. Foto: Carmen Schumann

Mały Wjelkow (SN/MWj). K zahajenju noweje sezony w Małowjelkowskim błudźišću poda jeho załožerka Regina Frenzel na zasłuženy předwuměnk. Před něšto­ dnjemi su ležownosć do wobsydstwa Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB) přenjesli, zdźěli jeje zamołwita za zjawnostne dźěło Diana Liebsch. „Mi bě wažne błudźišćo do rukow dać, kotrejž projekt runje tak profesionelnje a z lubosću wobhospodaritej, kaž sym ja to činiła“, praji Regina Frenzel.

Z BBB su nětko partnera namakali, kiž ma we wólnočasnej branši dobre nazhonjenja. Wšako měšćanske předewzaće tež hižo Małowjelkowski prazwěrjenc w susodstwje błudźišća wobhospodarja. Kaž jednaćel BBB Volker Bartko rjekny, chcedźa přichodne tydźenje koncept zdźěłać, kak móhli ležownosć błudźišća do pra­zwěrjenca zapřijeć. Prjedy hač tak daloko budźe, pak błudźišćo po zwučenym wašnju wot nalěća zaso wopytowarjow wita.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte