Komunikuja digitalnje

Dienstag, 17. März 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Na Budyskim Serbskim gymnaziju hotu­ja so šulerjo 12. lětnika na maturu. Tuchwilu pak steji kubłanišćo pod karantenu. Milenka Rječcyna je so ze šulskim nawodu Renéjom Wjacławkom rozmołwjała.

Šulerjo su doma a wučerjo mjeztym po wjetšinje tež. Kak nětko postupujeće, dwanatkarjow dale na maturu přihotować?

R. Wjacławk: Chcemy našich maturantow wo konkretnym wotběhu di­rekt­nje informować. To rěka, zo kóždeho šule­rja abo kóždu šulerku zazwonimy resp. jim mejlku sćelemy.

Budu pruwowanja přestorčene, abo je wotmyslene wužiwać za to regularne nachwatanske pruwowanske terminy?

R. Wjacławk: Sakske kultusowe ministerstwo wokomiknje oficialnje z toho wuchadźa, zo budu pruwowanja na re­gularnych terminach přewjedźene. Žana druha informacija nam dotal njepřed­leži.

Kak daloko su maturanća na pruwowanja přihotowani?

R. Wjacławk: Dyrbimy jasnje rjec, zo mějachmy pola nas hač do zašłeho tydźenja regularnu wučbu. A wšo to, štož je so do toho dnja wuwučowało, je tež za pru­wowanje relewantne. Tak móža šulerjo tute wobsahi wuknyć abo su je hižo wuknyli.

Veröffentlicht in Rozmołwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige